------------------------------------------------------------------------------------------------

KORONAVIRUS

Vážení rodiče, pacienti,

vzhledem ke stavu nouze a nedostatku ochranných prostředků trvá v naší ordinaci  nouzový režim /dle směrnic Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, nařízení, hejtmana Libereckého kraje  a doporučení České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost/.
  

 • Ordinujeme pondělí až pátek 7.30 - 11.00 pro  akutní pacienty - pouze po telefonickém objednání,
  pro neakutní případy poskytujeme telefonické konsultace,
  odpolední ordinace od 12 ti hod jen pro zvané
  .
 • Pacienti budou vpouštěni do čekárny a ordinace postupně - pacient  a 1 doporovodná osoba / při vstupu do čekárny a ordinace prosíme o dodržování hygienických předpisů-nosit roušku, umýt si ruce  desinfekcí, omezit  volný pohyb dětí v čekárně, malé děti držet pokud možno na rukou a  na přebalovací pult pokládat na podložku /.
 • Z nařízení hejtmana Libreckého kraje je také výrazně omezen provoz nemocnic , zubních a odborných ambulancí-je zrušena zbytná, tedy odkladná péče je nařízen přísný hygienický režim, osoby nevyžadující akutní ošetření budou odesílány zpět s doporučením dalšího postupu dle prakt. lékaře.
 • Ošetřování člena rodiny do 10 ti let  v případě základní  mateřské školy  z důvodu karantény vystavuje škola.

 

Telefonické konsultace v případě při podezření na infekci koronavirem
- infolinka SZÚ/ Státní zdravotní ústav/: 724 810 106, 725 191 370, 725 191 367,
- KHES LBC 485 253 111. 485 253 132, Po, St :7-17   Út,Čt 7-15  Pá. 7-14.30
- mimo provoz KHES volat SZU  724 810 106,  725 191 367, 
www.szu.cz.

 

Dodržování těchto opatření je velmi důlezité pro ochranu zdraví nás všech.


Velmi děkujeme za pochopení  a trpělivost,

 

MUDr. Helena Valentová

zdravotní sestra Helena Nejedlová 

------------------------------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ INFORMACE - PROSÍM ČTĚTE

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat
možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden


          NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE

 • Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ

 • S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NA TEL.ČÍSLE   481 622 722, 733 174 254.

 • Zbytná vyšetření/ošetření odložte

 • Návštěvu ordinace předem zvažte, nevystavujte sebe a své dítě riziku onemocnění
 • Dochází ke změne ordinačních hodin
  7:30 - 11:00 - akutní případy (PO-PÁ)
  od 12:00 prevence( PO-ČT)

 Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace:

V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.
Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

NECHOĎTE DO ORDINACE.

Veškeré informace sledujte na webu  www.mzcr.cz

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt sostatními osobami
a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt spracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postupk zajištění Vašeho vyšetření a prevenceeventuálního šíření nákazy. Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky splně virucidním účinkem.

Více zde: https://mudrzemankova.webnode.cz/

                        

Milí rodiče a milé děti,

vítejte na  webových stránkách naší ordinace.

Stránky vám budou sloužit k naší vzájemné spolupráci.

Budete zde nacházet veškeré informace o aktuálním dění

v naší ordinaci, o dovolených, očkování, prevenci atd.

Můžete si zde přečíst některé rady, také si stáhnout formuláře,

které vyplníte a přinesete k očkování.

Dále si můžete prostudovat příbalové letáky k očkovacím látkám

a naleznete zde i důležité odkazy, týkající se například alergií.....

Stále přibíráme nové pacienty, těšíme se na vás.