----------------------------------------------------------------------------------------

 Portvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 pro školy:

1/ dle materiállu Minsterstva školství lze prodělané onemocnění prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě / viz Maunuál Covid 19 testování ve školách duben 2021 vydaný MŠMT, str. 2 pozn. 2 pod čarou/

2/ pokud rodiče již nemají e-mailovou zprávu či SMS o provedeném testu na Covid 19  - vystaví ji i laboratoř - /v Semilech je to domluveno  / -  jsou schopni výsledek testu znovu rodičům poslat  do mailu nebo SMS

3/ pokud byla testována hygienickou stanicí hromadně celá školka, třída, apod.,  přes hygienu, vystaví potrvzení Krajská hygienická stanice

4/ potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 vystavuji pouze u pacientů, které jsem sama na testy posílala a mohu tedy výsledek snadno ověřit

potvrzení je zpoplatněno 100Kć
----------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k epidemiologické situaci dle doporučené Ministerstva zdravotnictví  a o a odborných společností trvá nadále
zvýšený hygienický režim
: do ordinace a čekárny zveme pacienty jednotlivě. Odpoledne je vyhrazeno pro zdravé - prevence, očkování apod. Pokud je to možné, snažíme se o distanční formu péče / telefonicky, e-recepty apod./
Odpolední poradny pro zvané pokračují ve stejném režimu.
Děkujeme za pochopení.

----------------------------------------------------------------------------------------
Ordinační doba
pro nemocné ponělí až - čtvrtek  7.30 - 11.00hodin,
v pátek 7.30 - 12.00hodin.
Odpoledne je ordinace pro zvané
12.00 - 14.00hodin.
Čas 7.30 - 8.00 je vyhrazen pro odběry - v tuto dobu nevyřizujeme telefonické hovory.
----------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ - PROVOZ ORDINACE

Vážení rodiče a pacienti,
i nadále u nás trvají protiepidemická opatření, více ZDE. V zájmu ochrany zdraví nás všech, je nutno se na každou návštěvu k nám do ordinace nejprve telefonicky objednat...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dne 21.9.2020
Podle doporučení epidemiologické pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví a a Odborné společnosti prakt. dětských lékařů by děti s příznaky běžné virosy/ rýma, kašel, zvýšená teplota ev průjem/  měly zůstat doma a rodiče   maximálně využívat  možnosti - prakt  .lékaře kontaktovat po telefonu , e mailem apod.
Dětem podávat léky proti kašli  a teplotě , zajistit dostatek tekutin, při průjmu dietu , probiotika atd.
viz  stránky :
www.detskylekar.cz- rubrika pro rodiče, nebo mudrvalentova.cz
 
Ošetřování vystavíme dle telef. domluvy , další potřebná vyšetření dle stavu.
Testy na Covid 19 se provádějí pouze odůvodněných případech / závažnější průběh onemocnění, kontakt s Covid positivní osobou, rizikové děti s chronickým onemocnním apod./
Pokud k vyšetření není podle platných doporučení nutné, je zpoplatněno.
Mírná rýma nebo jedno 2 zakašlání během dne  nejsou důvodem k izolaci .
Děti jsou často i bezpříznakovými nosiči viru.
V současné době  začíná vlna lehkých viros,není třeba panikařit, hlavně si zachovat zdravý selský rozum.

děkuji MUDr. Helena Valentová PLDD Semily

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        

Milí rodiče a milé děti,

vítejte na  webových stránkách naší ordinace.

Stránky vám budou sloužit k naší vzájemné spolupráci.

Budete zde nacházet veškeré informace o aktuálním dění

v naší ordinaci, o dovolených, očkování, prevenci atd.

Můžete si zde přečíst některé rady, také si stáhnout formuláře,

které vyplníte a přinesete k očkování.

Dále si můžete prostudovat příbalové letáky k očkovacím látkám

a naleznete zde i důležité odkazy, týkající se například alergií.....

Stále přibíráme nové pacienty, těšíme se na vás.