AKTUÁLNĚ
-------------------------------------------------------------------------
Telefony zvedáme pouze v době ordinačních hodin.
V čase od 7.30 - 8.00hodin provádíme odběry a nemůžeme telefonáty vyřizovat.

Také se může stát, že se nemůžete dovolat pro přetížení telefonických linek, proto prosíme o trpělivost.
Děkujeme za pochopení.
-------------------------------------------------------------------------
Očkování proti nemoci Covid 19
Pokud bude dostatek zájemců, budeme v naší ordinaci očkovat proti Covidu19 mRNA vakcínou Spikevax od firmy Moderna
očkuje se  ve 2 dávkách přeočkování je po 28 dnech.
Budeme očkovat předem závazně objednané zájemce od 12 ti  let - mohou se objednat i rodiče a další příbuzní.

-------------------------------------------------------------------------

 Portvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 pro školy:

1/ dle materiállu Minsterstva školství lze prodělané onemocnění prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě / viz Maunuál Covid 19 testování ve školách duben 2021 vydaný MŠMT, str. 2 pozn. 2 pod čarou/

2/ pokud rodiče již nemají e-mailovou zprávu či SMS o provedeném testu na Covid 19  - vystaví ji i laboratoř - /v Semilech je to domluveno  / -  jsou schopni výsledek testu znovu rodičům poslat  do mailu nebo SMS

3/ pokud byla testována hygienickou stanicí hromadně celá školka, třída, apod.,  přes hygienu, vystaví potrvzení Krajská hygienická stanice

4/ potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 vystavuji pouze u pacientů, které jsem sama na testy posílala a mohu tedy výsledek snadno ověřit

potvrzení je zpoplatněno 100Kć

-------------------------------------------------------------------------
Ordinační hodiny
pro nemocné ponělí až - čtvrtek  7.30 - 11.00hodin,
v pátek 7.30 - 12.00hodin.
Odpoledne je ordinace pro zvané
12.00 - 14.00hodin.
Čas 7.30 - 8.00 je vyhrazen pro odběry - v tuto dobu nevyřizujeme telefonické hovory.

-------------------------------------------------------------------------

Dne 21.9.2020
Podle doporučení epidemiologické pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví a a Odborné společnosti prakt. dětských lékařů by děti s příznaky běžné virosy/ rýma, kašel, zvýšená teplota ev průjem/  měly zůstat doma a rodiče   maximálně využívat  možnosti - prakt.lékaře kontaktovat po telefonu, e mailem apod.
Dětem podávat léky proti kašli  a teplotě , zajistit dostatek tekutin, při průjmu dietu , probiotika atd.
viz  stránky:
www.detskylekar.cz- rubrika pro rodiče, nebo mudrvalentova.cz
 
Ošetřování vystavíme dle telef. domluvy , další potřebná vyšetření dle stavu.
Testy na Covid 19 se provádějí pouze odůvodněných případech / závažnější průběh onemocnění, kontakt s Covid positivní osobou, rizikové děti s chronickým onemocnním apod./
Pokud k vyšetření není podle platných doporučení nutné, je zpoplatněno.
Mírná rýma nebo jedno 2 zakašlání během dne  nejsou důvodem k izolaci .
Děti jsou často i bezpříznakovými nosiči viru.
V současné době  začíná vlna lehkých viros,není třeba panikařit, hlavně si zachovat zdravý selský rozum.
Děkuji, MUDr. Helena Valentová, PLDD Semily

 --------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ - PROVOZ ORDINACE PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU:

Vážení rodiče a pacienti,
i po skončeni nouzového stavu u nás nadále trvají protiepidemická opatření, viz.níže. V zájmu ochrany zdraví nás všech, je nutno se na každou návštěvu k nám do ordinace nejprve telefonicky objednat...
---------------------------------------------------------------------------------V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 481 622 722, 733 174 254 ). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě slékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Vydáno dne 24.5.2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonické konsultace v případě při podezření na infekci koronavirem - hlavní infolinka 1212:
- infolinka SZÚ/ Státní zdravotní ústav/: 724 810 106, 725 191 370, 725 191 367,
- KHES LBC 485 253 111. 485 253 132, Po, St :7-17   Út,Čt 7-15  Pá. 7-14.30
- mimo provoz KHES volat SZU  724 810 106,  725 191 367, 
www.szu.cz.

 

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem. NECHOĎTE DO ORDINACE. Další informace sledujte na webu www.mzcr.cz

Dodržování těchto opatření je velmi důlezité pro ochranu zdraví nás všech.


Velmi děkujeme za pochopení a trpělivost,
MUDr. Helena Valentová

zdravotní sestra Helena Nejedlová  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM:

Od 1.5.2020 je schválena úhrada očkování proti  meningokokům  z veřejného zdravotního pojištění

  • očkování proti meningokokům séroskupiny B/vakcína Bexsero/ -  nutné zahájit očkování do věku 5 měsíců + 30 dní / schéma  2 + 1/ platí pro děti narozené po 1.11.2019
  • očkování proti meningokokům séroskupiny A,C,W,Y / vakcína NImenrix/ ve věku 12-24 měsíců / 1dávka/

V případě zájmu, nás kontaktujte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------