AKTUÁLNĚ 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 21.9.2020
Podle doporučení epidemiologické pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví a a Odborné společnosti prakt. dětských lékařů by děti s příznaky běžné virosy/ rýma, kašel, zvýšená teplota ev průjem/  měly zůstat doma a rodiče   maximálně využívat  možnosti - prakt  .lékaře kontaktovat po telefonu , e mailem apod.
Dětem podávat léky proti kašli  a teplotě , zajistit dostatek tekutin, při průjmu dietu , probiotika atd.
viz  stránky :
www.detskylekar.cz- rubrika pro rodiče, nebo mudrvalentova.cz
 
Ošetřování vystavíme dle telef. domluvy , další potřebná vyšetření dle stavu.
Testy na Covid 19 se provádějí pouze odůvodněných případech / závažnější průběh onemocnění, kontakt s Covid positivní osobou, rizikové děti s chronickým onemocnním apod./
Pokud k vyšetření není podle platných doporučení nutné, je zpoplatněno.
Mírná rýma nebo jedno 2 zakašlání během dne  nejsou důvodem k izolaci .
Děti jsou často i bezpříznakovými nosiči viru.
V současné době  začíná vlna lehkých viros,není třeba panikařit, hlavně si zachovat zdravý selský rozum.

děkuji MUDr. Helena Valentová PLDD Semily

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ - PROVOZ ORDINACE PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU:

Vážení rodiče a pacienti,
i po skončeni nouzového stavu u nás nadále trvají protiepidemická opatření, viz.níže. V zájmu ochrany zdraví nás všech, je nutno se na každou návštěvu k nám do ordinace nejprve telefonicky objednat...
---------------------------------------------------------------------------------------------------V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 481 622 722, 733 174 254 ). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě slékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Vydáno dne 24.5.2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Telefonické konsultace v případě při podezření na infekci koronavirem - hlavní infolinka 1212:
- infolinka SZÚ/ Státní zdravotní ústav/: 724 810 106, 725 191 370, 725 191 367,
- KHES LBC 485 253 111. 485 253 132, Po, St :7-17   Út,Čt 7-15  Pá. 7-14.30
- mimo provoz KHES volat SZU  724 810 106,  725 191 367, 
www.szu.cz.

 

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem. NECHOĎTE DO ORDINACE. Další informace sledujte na webu www.mzcr.cz

Dodržování těchto opatření je velmi důlezité pro ochranu zdraví nás všech.


Velmi děkujeme za pochopení a trpělivost,
MUDr. Helena Valentová

zdravotní sestra Helena Nejedlová  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM:

Od 1.5.2020 je schválena úhrada očkování proti  meningokokům  z veřejného zdravotního pojištění

  • očkování proti meningokokům séroskupiny B/vakcína Bexsero/ -  nutné zahájit očkování do věku 5 měsíců + 30 dní / schéma  2 + 1/ platí pro děti narozené po 1.11.2019
  • očkování proti meningokokům séroskupiny A,C,W,Y / vakcína NImenrix/ ve věku 12-24 měsíců / 1dávka/

V případě zájmu, nás kontaktujte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------